Header Denderlions 50

Ter muren boek LPB

image Ter murenHet Maatschappelijk doel van Lions Club Denderleeuw Denderlions

Lions Club Denderleeuw Denderlions, met zijn 27 leden, heeft als maatschappelijk doel recentelijk ervoor gekozen om het project Ter Muren in Erembodegem te steunen.

Over Ter Muren ...

Tot voor kort dachten streekgenoten bij de naam Ter Muren, onmiddellijk aan het boek van Louis Paul Boon. Een klassieker in zijn genre.

Anderzijds kwamen de beelden van de Kapel en de Dender ook direct voor onze geest

Maar Ter Muren is meer dan dat :


In Ter Muren vinden een 100 tal  jongeren een korte of langdurige verblijfsopvang als alternatief voor een eigen thuis. Meisjes of jongens in een problematische opvoedingssituatie kunnen er terecht door bemiddeling van het Comit├ę Bijzondere Jeugdzorg of bij beslissing van de Jeugdrechtbank. De jongste jaren komen steeds meer aanvragen voor jongeren wier ouders de opvoeding thuis niet meer aankunnen of voor jongeren die door sociaal isolement of drugsexperimenten in de problemen geraakt zijn.''

Ter Muren wil de slaagkansen van geïsoleerde jongeren verhogen door een combinatie van aangepaste infrastructuur en een bezielende teamgerichte aanpak.

 

Open instelling

Ter Muren is een open instelling van waaruit de jongeren dagelijks naar hun school in het Aalsterse of naar hun werk vertrekken en waar ze 's avonds en in de weekends een alternatief vinden voor een echte thuis. Het is de bedoeling dat ze later uitzwermen naar begeleid zelfstandig wonen of naar een volledig zelfbepaalde levenssituatie.''

Naast ons hoofdmaatschappelijk doel Ter Muren, steunt Lions Club Denderleeuw ook accute noden en kleinere projecten uit de Denderstreek.

De middelen welke nodig zijn om dergelijke projecten te steunen komen uit de opbrengsten van onze aktiviteiten. Onrechtstreeks is elke sponsoring van onze aktiviteiten een bijdrage aan dit doel.