Header Denderlions 50

Johan Jacobs

Op 16 december 2015 werd onze goede vriend Johan Jacobs, medebedenker en medestichtend lid van onze club LC Denderleeuw Denderlions, uit ons midden gerukt. 
Deze kleine herinnering dekt geenszins het gemis dat wij ervaren bij zijn heengaan.
Langs deze weg willen we toch aan zijn familie en vrienden onze deelneming betuigen en laten weten wat Johan voor ons betekend heeft. 
Beste Johan, waar ook, je liet een grote leegte achter en regels of geen regels, we zullen je het meest missen tussen de regels, hebdem !

Johan Jacobs

 


Jan Van Nieuwenhove


Op 10 juni 2014 is onze goede vriend Jan Van Nieuwenhove,  medestichtend lid van onze club LC Denderleeuw Denderlions, van ons heengegaan. 
Graag willen wij langs deze weg aan zijn familie en vrienden onze deelneming betuigen en laten weten hoe dierbaar Jan voor ons is geweest.
Beste Jan, waar ook, we zullen nog veel over je praten en je maakt voor altijd deel uit van onze verhalen. 

 

jan van Nieuwenhovejan van Nieuwenhove - tekst

Eugeen Matthys

Op 21 april 2013 is onze goede vriend Eugeen Matthys,  medestichtend lid van onze club LC Denderleeuw Denderlions, van ons heengegaan. 
We willen via deze weg een blijvende herinnering met iedereen delen die Eugeen, binnen of buiten onze club, heeft gekend.
Beste Eugeen, we herinneren je graag voor je klare kijk op zaken, je humor en uiteraard voor de vriendschap die we van jou mochten ervaren. 

 

Eugeen Matthys Web size